Návštěv :
Celkem : 5518
Týden : 14
Dnes : 0
Naposledy aktualizováno: 03.12.2019 17:52:54

Administrace

 

 

 

Stručná historie Obecní knihovny ve Stříbrné Skalici

 

 V Pamětní knize obce Stříbrná Skalice 1895-1950 lze nalézt na straně 162 zápis tohoto znění :

 

 „Obecní knihovna jest hojně navštěvována a obsahuje v červenci 1928  642 svazky, učitelská knihovna ve škole 360, žákovská 339 svazků.“

 Toto je vlastně první zmínka o existenci knihovny.

 

 Z dalšího zápisu z roku 1924 na straně 225/226 v této pamětní knize lze usoudit, že Obecní knihovna vznikla  na základě daru rodáka ze Stříbrné Skalice pana L.V.Vycpálka  - notářského úředníka v Praze:

 „V květnu daroval zdejší učitelské knihovně Dr. Ladislav Vycpálek z Král.Vinohrad, virtuos a hudební skladatel 28 cenných knih, aby tak uctil památku svého otce L.V. Vycpálka, jenž se narodil v čp.11.

 L.V. Vycpálek daroval již před časem mnoho krásných knih obecní knihovně a položil tak svým darem základ obecní knihovně.“

 

 Ladislav Vycpálek :

 Když se podíváte na stránky Národní knihovny  dozvíte se, že pan Ladislav Vycpálek  prosadil bezprostředně po vzniku nové Československé republiky za pomoci přátel  ustavení samostatného hudebního oddělení (1923) v Národní knihovně. Zde pracoval jako knihovník.

 

http://wwwold.nkp.cz/vystavy/2004/vycpalek/vycpalek.htm

 

 

 Ladislav Vycpálek 1907

 

 Zápis z roku 1939 na straně 307 uvádí :

 „ Z knihovny bylo hojně vypůjčováno občanstvem, aby v duševní tísni vyvolávané trapnými politickými poměry, nacházeli poněkud uklidnění ve čtení knih, a to zvláště těch, které ochotou jednotlivců byly pečlivě uchovávány v domácnostech a tak i zachovány pro budoucí doby osvobození z německé poroby.“

 

 Další zapis v Obecní kronice města Stříbrné Skalice 1951-1963 je na straně 28 z roku 1951 v odstavci Knihovna-čítárna :

 „ Lidová knihovna jest používána převahou mládeží, v menší míře pak dospělými, kteří jsou plně zaujati výkonem svého povolání i funkcemi čas vyčerpávajícími. Knihovník usměrňuje svou práci tak, aby si vychoval generaci čtenářů. Děti předškolní i žáci oživují knihovnu zvláště v době zimní, pionýři předčítají předškolním dětem úseky knih, děti si vypravují o hrdinech. Středoškolští žáci vybírají sami autory pro domácí četbu, lze pozorovati u dospělých vzrůstající zájem o hodnotnou literaturu. Knihovna má 813 svazků ( v tom 104 pro mládež, 4 časopisy ruské, 2 obrázkové )..“

 

 Tatáž Obecní kronika má na straně 118 z roku 1957 zapsáno v rubrice Mládeže vyžívání :

„ Péče o mládež setkává se každým rokem větším úspěchem a to nejen po stránce zdravotní, tělesné i duševní. Jest to v první řadě škola, jejíž výchovné výsledky se zřejmě zvyšují, ale souběžně i tento vítaný pokrok vychází z poskytování poučení na poli literárním. Tomu dobře slouží knihovna sboru učitelského o přibližném stavu 670 svazků, žákovská o 450 svazků a knihovna obecní s 850 svazky; mládež chutě  v nich čítá a tak vůčihledně rozšiřují svůj rozhled i potřebné všeobecné vzdělání.“

 

 Obecní kronika města Stříbrné Skalice 1964-1973. str 41 z roku 1965 :

 

„Je třeba se dále zmínit, že naši občané věnují svůj volný čas čtením knih. Místní lid.knihovna, která byla přemístěna z budovy pošty do domu čp.2 Ol.Hrůši obsahuje přes 1600 svazků knih různé literatury. Knihovna má v seznamu kolem 120 čtenářů. Knihy se půjčují jednou týdně. Knihovníkem je Jos.Novák, člen MNV a zaměstnanec ČSSL.“

 

Kdo se v začátcích staral  o obecní knihovnu ve Stříbrné Skalici není v kronikách bohužel uvedeno.

V sedmdesátých letech byla knihovna několik  let nefunkční.

 

Novodobá historie ve zkratce :

 

1980  -  znovu otevřena Místní lidová knihovna  zásluhou paní Věrky Drozdové a jejího manžela Mudr. Zdeňka Šebka. Knihovna byla umístěna v novém zdravotním středisku Na Zlodějce a půjčovala dvakrát týdně.

 

1985 - knihovna se stěhuje do větších prostor v budově JZD a MNV v Sázavské ulici.

 

1991 - další stěhování – tentokrát do bývalé Hasičské zbrojnice vedle pošty.

 

1999 – v knihovně začíná pracovat paní Irena Smolíková

 

2000 – zakoupen knihovní program Lanius a první počítačové vybavení. Začala mravenčí práce – vkládání knih a časopisů do programu.

 

2003 – začátek půjčování knih přes program Lanius

 

2009 – přichází nová knihovnice – paní Hana Košťálová

 

2012 – získává paní Věrka Drozdová v Národní knihovně v Praze Klementinu od Regionálního výboru Středočeského svazu knihovníků a informačních pracovníků ocenění   „Knihovnický motýlek - Papilio bibliothecalis" .

 

2012 – obec získává dotaci na přestavbu domu čp.71 na náměstí ve Stříbrné Skalici

 

2013 – Obecní knihovna se stěhuje do nových prostor v domě čp.71

 

2014 – Obecní knihovna  získala díky dotaci ze Středočeského kraje nový knihovní program Clavius

 

2015 – přichází nová knihovnice – paní Ivana Urbanová

 

 

Více se dozvíte v článku  „Jak se dělá knihovna“, který sepsala Věrka Drozdová.